Όροι αγορών

Το GAMS είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης, όπου εφεξής θα αναφέρεται ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο διακριτικός μας τίτλος είναι «GAMS» και η πλήρης επωνυμία μας : «KHALIL OMAR HANAN», εμπορική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ρουχισμού και αξεσουάρ, που εδρεύει στον Βύρωνα Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Νέας Ελβετίας 30 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Khalil Omar Hanan με Α.Φ.Μ. 067855334 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155589302000. Η διεύθυνση της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας είναι η [email protected] και το τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7645220. Οι συγκεκριμένοι όροι του παρόντος, αφορούν σε οποιαδήποτε πώληση αγαθού – προϊόντος, εφεξής «ΠΡΟΪΌΝ», προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφεξής «ΠΕΛΑΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΗΣ».

Γενικά

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, να προβεί σε προσθήκη, αφαίρεση και γενικά οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο και τυχόν αλλαγών αυτού, όπως και σε περιπτώσεις ειδικών – εκτάκτων αναγκών. Οι ΠΕΛΑΤΕΣ μπορούν να ενημερώνονται για τα παραπάνω είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ανάγνωσης της παρούσης σε κάθε νέα αγορά, μετά τις τροποποιήσεις.

Δικαίωμα χρήσης και αγορών από το Ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και ανήλικοι 14-18 ετών με την συγκατάθεση των γονέων τους, εκτός οποιονδήποτε εξαιρέσεων – απαγορεύσεων ή τυχόν περιορισμών, από Δικαστήριο.

Όλες οι Ηλεκτρονικές Αγορές μέσω του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος «GAMS», είναι ασφαλείς και οι συναλλαγές είναι κρυπτογραφημένες μέσω κρυπτογράφησης SSL.

Παραγγελία

Για την υποβολή παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, την παραγγελία, η οποία περιλαμβάνει τα ΠΡΟΪΌΝΤΑ που επιθυμεί να προμηθευτεί. Στα ποσά που αναγράφονται, για κάθε ΠΡΟΪΌΝ, συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, πριν την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέγοντας (κλικ) στην ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Αγορών», δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει αποδεχτεί και κατανοήσει όλο το περιεχόμενο των Όρων Αγορών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί πέρα από ότι μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή δεν ευθύνεται για απώλεια, καθυστερημένες παραγγελίες ή διακοπή τηλεφώνου, ηλεκτρικού δικτύου, λογισμικού προγράμματος ή άλλων συστημάτων.

Έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης για κάθε αγορά.

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ και η ορθότητα της παραγγελίας και η απουσία σφαλμάτων όσον αφορά την τιμολόγηση των ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, τα χαρακτηριστικά τους κ.λπ., η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, και το περιεχόμενό της και την κατάρτιση της πώλησης, με e-mail ή τηλεφωνικώς οπότε τότε μόνον η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ενήμερος ο ΠΕΛΑΤΗΣ για τα έξοδα μεταφοράς. Δεν γίνεται αποδεκτή σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, παραγγελία με τιμή διαφορετική από την αναγραφόμενη στο site μας.
Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία περιλαμβάνονται. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής. Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση ως συναίνεση αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους.

Ο χρόνος αποστολής-παράδοσης των ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ της είναι αυτός που αναγράφεται στην περιγραφή του ενός εκάστου.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του είτε ως απλός επισκέπτης της ιστοσελίδας, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε δια μέσου τηλεφώνου και με επίσκεψη στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα προσωπικά του στοιχεία σε κάθε περίπτωση, παραμένουν απόλυτα εμπιστευτικά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση, για αποστολή νέων προϊόντων, προσφορών και για διαφόρους άλλους διαφημιστικούς – ενημερωτικούς σκοπούς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του στέλνοντας email στο [email protected] ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 210 7645220, ή επιλέγοντας «Απεγγραφή Ενημερωτικού Δελτίου» στο ίδιο το σώμα της αλληλογραφίας ή της προώθησης που έλαβε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ και να μην τα αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιρουμένων των άμεσα εμπλεκόμενων (μεταφορείς, άλλες υπηρεσίες), με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας.

Προκειμένου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να προβεί σε Πώληση Αγαθών ή Υπηρεσιών και γενικότερα σε εμπορική συναλλαγή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ (όνομα-επώνυμο-διεύθυνση-τηλέφωνα επικοινωνίας-email και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου πλέον, ΑΦΜ-ΔΟΥ-Δραστηριότητα).

Σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΠΕΛΑΤΗ γίνεται όταν μετά από την λήψη της παραγγελίας από την πρώτη, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον ΠΕΛΑΤΗ με επαλήθευση της παραγγελίας του, εμπερικλείοντας και τους όρους. Όλες οι συναλλαγές διατηρούνται στην βάση\βάσεις δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Πελάτη (Αγοραστή)

 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε αγορά, συμφωνεί και αποδέχεται με τους όρους της παρούσης.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, έχει το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών Δεδομένων που έχει κοινοποιήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοινοποιώντας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τις αλλαγές που επιθυμεί, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω τηλεφώνου ή και με επίσκεψη στην Έδρα της εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οφείλει να προβεί σε τυχόν αλλαγές εντός μέχρι και 2 ημερών από την κοινοποίησή τους.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, έχει δικαίωμα Υπαναχώρησης στην περίπτωση και μόνο όπου το προϊόν που παρέλαβε είναι ακόμα στην αρχική του συσκευασία, δεν έχει υποστεί φθορές – ζημιές και κατά συνέπεια δεν έχει χρησιμοποιηθεί
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, οφείλει από πλευράς του να τηρήσει του όρους της παρούσης και να αποδεχτεί και πληρώσει εμπορεύματα τα οποία παρήγγειλε.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιαδήποτε προσθήκη ή γενικότερα μεταβολή της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη αποσταλεί, οποιαδήποτε προσθήκη εκλαμβάνεται ως νέα παραγγελία.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Εταιρείας (Πωλητή)

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα λόγω ειδικών συνθηκών, να προβεί σε μεταβολή των Όρων Αγορών συγκεκριμένης παραγγελίας ή και να προβεί σε ακύρωσή της, με την δέσμευση ότι ενημερώνει άμεσα τον ΠΕΛΑΤΗ όπως και καταβάλει οποιοδήποτε ποσό έχει τυχόν καταβάλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ για την συγκεκριμένη παραγγελία.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία στην περίπτωση αντικαταβολής, όταν δεν επαληθεύεται και τηλεφωνικά η συμφωνία, όπως και στην περίπτωση της κατάθεσης σε τράπεζα, αν το ποσό της αξίας της παραγγελίας δεν έχει καταβληθεί εντός 10 (δέκα) ημερών από την λήψη της παραγγελίας.
 • Η ΕΤΑΡΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα της αποβολής – διαγραφής του ΧΡΗΣΤΗ από την χρήση της ιστοσελίδας της, σε περίπτωση που σημειωθεί οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη, ή πράξεων, οι οποίες μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαφυλάσσει, δεν κοινοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα στην διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης όπου είναι εφικτό και μετά από το συμφωνηθέν κόστος, όπου αναφέρεται στο καλάθι του ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση που δεν είναι προσβάσιμη, από την συνεργαζόμενη μεταφορική η περιοχή του ΠΕΛΑΤΗ, ενημερώνεται για το κοντινότερο σημείο που μπορεί να παραδοθεί και για το αντίστοιχο κόστος.

Πολιτική τιμών Προϊόντων

 • Οι αναγραφόμενες τιμές στην σελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είναι σε ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών προϊόντων χωρίς καμιά προειδοποίηση, όπως και αντίστοιχα μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές και το κόστος μεταφορικών, ανάλογα με τις εκάστοτε τιμές των συνεργαζόμενων μεταφορέων – διανομέων.

Όροι και Τρόποι Πληρωμής

 • Κατάθεση μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, μετά από την επιβεβαίωση της παραγγελίας του και αφού έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, καταθέτει το σύνολο της αξίας της παραγγελίας του σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες της παραγγελίας του, αναγράφοντας τον αριθμό της παραγγελίας του στο καταθετήριο ως σχόλιο. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες αναφέρονται στην σελίδα της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τίτλο «Τρόποι Πληρωμής». Η συλλογή της παραγγελίας ξεκινάει από την ημέρα της επαλήθευσης της κατάθεσης του ΠΕΛΑΤΗ σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Αντικαταβολή Μετρητά, όπου είναι αυτό εφικτό, το οποίο διευκρινίζεται στην εκάστοτε παραγγελία και κατά την συμπλήρωση του καλαθιού, ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας και τον τόπο παράδοσης.
 • Πλρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής ή Prepaid κάρτας, όπου ο ΠΕΛΑΤΗΣ, μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της τράπεζας Alpha Bank, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συμπληρώνει τα στοιχεία του και ολοκληρώνει την συναλλαγή. Επιβάλλεται το νούμερο της παραγγελίας στα σχόλια-αιτιολογία της καταβολής. Η συλλογή της παραγγελίας ξεκινάει από την ημέρα της επαλήθευσης της καταβολής, της αξίας της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ, μέσω της πλατφόρμας της Τράπεζας Alpha Bank.
 • Μέσω PayPal και της διασύνδεσης που υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται το νούμερο της παραγγελίας. Η συλλογή της παραγγελίας ξεκινάει αμέσως μετά την επαλήθευση της καταβολής από την πλατφόρμα της PayPal.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση αντικαταβολής, διατηρεί το δικαίωμα της προκαταβολής, σε συνεννόηση με τον ΠΕΛΑΤΗ.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ζητάει έγκριση της παραγγελίας μέσω αυτοματισμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Οποιοδήποτε επιπλέον έξοδο τραπέζης προκύψει, επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ.

Παραδόσεις – Αποστολές προϊόντων και κόστος μεταφοράς

 • Το τελικό κόστος μεταφοράς εξαρτάται από τον προορισμό, από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας. Η μεταφορά των ειδών γίνεται με δαπάνη, ευθύνη και κίνδυνο του πελάτη.
 • Επίσης ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την δυνατότητα να παραλάβει τα είδη από τον χώρο μας μετά από ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Οι διαθέσιμοι τρόποι παράδοσης και τα αντίστοιχα κόστη, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και συγκεκριμένα στη σελίδα «Ταμείο», κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να αναγράψει τον ακριβή τόπο παράδοσης και σε περίπτωση που χρειάζεται να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες με σκοπό την απρόσκοπτη παράδοση των προϊόντων.
 • Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενημερώνει τον πελάτη για την άφιξη των εκάστοτε προϊόντων προς παραλαβή. Η ΕΤΙΑΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας και επιστροφής των χρημάτων στον ΠΕΛΑΤΗ σε περίπτωση μη παραλαβής του/των εμπορεύματος/των, μετά από πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη μη εμπρόθεσμης αποστολής των προϊόντων σε περιπτώσεις υπαιτιότητας του ΠΕΛΑΤΗ. (μη αποδοχή, λάθος στοιχεία, καθυστέρηση πληρωμής κ.α.)
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, προκειμένου να παραλάβει, πρέπει να φέρει ταυτότητα και να είναι ο ίδιος, ο οποίος έχει βάλει την παραγγελία. Σε περίπτωση άλλου προσώπου, πρέπει να μεριμνήσει κατά την παραγγελία, στην φόρμα παραγγελίας και συγκεκριμένα στα σχόλια να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου παραλήπτη.

Επιστροφές – Αντικαταστάσεις – Υπαναχωρήσεις

 • Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μόνο μετά από συνεννόηση του ΠΕΛΑΤΗ και την ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Τα προϊόντα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία και κατάσταση, να μην έχουν ανοιχτεί-χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να τα φέρει ο ίδιος στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε να τα επιστρέψει με μεταφορική, με δικά του έξοδα.
 • Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑIΡΕΙΑ μέσω τηλεφώνου – 210 7645220 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – [email protected]. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί το ελάττωμα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αντικαταστήσει – επισκευάσει το προϊόν. Δεν θεωρείται ελάττωμα τυχόν διαφοροποίηση της χρωματικής απόχρωσης ενός είδους μεταξύ του πώς φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή και του πώς εμφανίζεται στην πραγματικότητα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την ενημέρωση του ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρημάτων.
 • Η εκ μέρους του ΠΕΛΑΤΗ ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας, γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και έχει ήδη εισπραχθεί, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την πληρωμή της (με επιστροφή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ.).
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν (για λόγους υπαναχώρησης) κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον ΠΕΛΑΤΗ, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του ΠΕΛΑΤΗ.

 Ευθύνη

 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, είναι υποχρεωμένος να ενημερωθεί για τους παρόντες όρους και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη που προκύπτει από αμέλεια ή και μη συμμόρφωση και ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ επί του παρόντος.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ φέρει πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμιά ευθύνη από οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ή δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, προκύψει από τυχόν εσφαλμένα στοιχεία του πρώτου.
 • Τυχόν υπερσύνδεσμοι που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έχουν μοναδικό σκοπό την καλύτερη περιήγηση του ΧΡΗΣΤΗ σε αυτό και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο ή τυχόν προβλήματα δημιουργηθούν από ιστοσελίδες τρίτων.
 • Ο ΠΕΛΑΤΗΣ – ΧΡΗΣΤΗΣ, φέρει πλήρη ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών του, στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Site της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Υποδείξεις

 • Οποιαδήποτε διαφωνία – διένεξη, προκύψει μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΕΛΑΤΗ, αν δεν επιλυθεί δια της επικοινωνίας και του συμβιβασμού, υπεύθυνα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 • Τελευταία ενημέρωση των συγκεκριμένων όρων είναι η 10/03/2021. Οποιαδήποτε αλλαγή, θα επικοινωνείται αυτόματα μέσω της παρούσας σελίδας.

Privacy Preference Center